• Contributie € 84,50
 • Inschrijfgeld € 7,50
 • Jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar) € 42,25
 • Pupillen t/m 11 jaar € 21,10
 • C licentie € 12,55
 • W licentie € 32,55
 • J licentie € 16,50
 • Voor het jeugdlidmaatschap en pupillen is 1 januari bepalend voor de
 • leeftijdsgrens
 • Donateurs per jaar minimaal € 25,00
 • Betaling van de contributie:
  Jaarlijks , per halfjaar of per kwartaal te voldoen op een door het bestuur te bepalen wijze t.n.v. JBC Zoetermeer

Aanvullende gegevens