Wij ontvingen het bericht dat Frans van Eijk is overleden.
Frans is sinds 2004 lid van onze vereniging geweest.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe met het verlies.

Namens JBC Zoetermeer
Ineke Buijtendorp
secretaris

In de rouwbrief informatie over de uitvaart plechtigheid.

Aanvullende gegevens