De vierde digitale nieuwsbrief "Mon Plaisir" is op de website te vinden onder Publicaties. Hij is ook via e-mail aan alle leden gezonden.

Veel plezier met lezen!

Aanvullende gegevens