Uit het Boules Bulletin 2012 nr. 5

De push: door meer spieraanzet in beide benen wordt de balvoering makkelijker. In tegenstelling tot de techniek die we tot nu toe hanteerden, worden nu beide benen actief opgesteld. Was het eerst zo dat de voeten ‘tien voor twaalf’ stonden (voor spelers die links werpen ‘tien over twaalf’), nu staat de ‘andere voet’ ontspannen parallel. 

Bij de techniek waar het ‘tien voor twaalf’ gold werd uitgegaan van een gewichtsverplaatsing, van achteren naar voren, van de linker naar de rechtervoet. 

Nu wordt uitgegaan van een spieraanzet van horizontaal naar verticaal. Het bovenlichaam is licht naar voren gebogen en de benen iets meer doorgezakt. De energie die hiervoor voornamelijk uit de achterzwaai kwam, wordt nu gedeeltelijk overgenomen door de PUSH (het oprichten van beide benen). De worp krijgt meer snelheid. Vooral bij het tireren is dat een voordeel omdat de controle meer wordt beheerst. 

Topspelers uit Nederland hebben inmiddels hier baat bij gevonden en na vele uren trainen hebben zij hun niveau verbeterd.

Frans Roos