Op woensdag 6 oktober 2021 start de herfstcyclus.
Tweede speeldag is op 13 oktober
Derde speeldag is op 27 oktober
vierde speeldag is op 10 november.
Inschrijflijst zal zo spoedig mogelijk op het publicatiebord te vinden zijn

Theo van der Tak
Wedstrijdzaken