AvondDoublettenCompetitie 2020.
Gezien het verbod op bijeenkomsten / evenementen tot 1 juni zoals op 23 maart jongsleden vastgesteld door de overheid en het daardoor wegvalen van een aantal speeldagen van verschillende disctscompetities heeft het districtsteam het volgende besloten met......