Tweekamp tussen MiDi en JBC Zoetermeer gaat NIET door.
Er zijn te weinig inschrijvingen bij JBCZ

Theo van der Tak
Wedstrijdcommissie

In alle divisies mag nu worden gewisseld
Nog meer NPC-nieuws, want de bondsraad heeft op zaterdag 28 augustus tijdens een buitengewone vergadering wijzigingen aangenomen in het NPC-reglement. Hiermee is het vanaf het seizoen 2021-2022 van de Nationale Petanque Competitie (NPC), dat start op zaterdag 18 september, in alle divisies mogelijk om per wedstrijd één keer per......