Het District West organiseert De ZaterdagMiddag Competitie (ZaMi)
Opzet van de competitie:
5 speeldagen, per speeldag 3 ronden
1e ronde Triplette en Tete a Tete
2e ronde Twee doubletten
3e ronde Triplette en Tete a Tete

Speeldata zijn:
De Zaterdagen 29/4, 13/5, 20/5 17/6 en 8/7.

Inschrijving van de teams op lijst publicatiebord



Theo van der Tak
Wedstrijd Commissie

De ZaMi een Zaterdag MIddag competitie die vrij populair was en is in de voormalige afdeling 11 is een verenigingscompetitie voor viertallen die ook in 2022 georganiseerd wordt.
De opzet van de competitie is als volgt:
5 competitiedagen waarop steeds een ontmoeting tussen twee......